En energideklaration är beräkning på hur mycket energi ett hus använder. Ju mindre energi ett hus använder desto mer energieffektiv är den. Med den informationen energideklarationen ger dig kan du jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt eller ska sälja eller hyra ut en fastighet måste upprätta en energideklaration. Alla byggnader över 250 kvadratmeter golvarea och som ofta besöks av allmänheten måste också upprätta en energideklaration. Samma regler gäller för byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Alltså en byggnad man har rätt att använda men som tillhör någon annan. 

En energideklaration ska innehålla:

  • den sammanlagda uppvärmda arean i huset. 
  • energianvändning för byggnadens fastighetsel, uppvärmning, kyla och varmvatten. 
  • förslag på åtgärder som kan sänka energianvändningen och göra byggnaden energieffektivare. 
  • radonvärden i byggnaden. 

För att göra det lätt att jämföra mellan olika byggnader anges energianvändningen i olika energiklasser. Klasserna går från A till G, där A är mest energieffektiv och G är minst energieffektiv. 

En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert och det är byggnadens ägare som kontaktar experten. Energideklarationen är giltig i 10 år, därefter är det byggnadens ägare som är skyldig att upprätta en ny energideklaration. Ägaren av sitt privata hem (som inte ägs av en BRF) behöver inte göra upprätta en energideklaration förrän bostaden ska hyras ut eller säljas.