Har du slitna möbler, leksaker, vitvaror eller keramik som bara ligger och skräpar? Vi erbjuder våra grovavfallstjänster till dig som behöver smidig hämtning av grovavfall. För att få denna service snabbast kontaktar du oss via mail, senast 1 vecka innan hämtning. Detta för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt när det handlar om fordon och personal. I mailet skriver du noggrant ner vilken typ av grovavfall som ska hämtas och hur mycket av varje möbel, leksak etc. som ska hämtas. Du kan bestämma container eller storsäck och dessa rymmer som max 5 kubikmeter. Priset är 500 kr/m3. Ifall du inte har jättebra koll på vad som klassificeras som ”grovavfall” listas här några exempel:

  • Möbler
  • Cyklar
  • Barnvagnar
  • Stora leksaker, t ex. pulkor
  • Inredningsprylar
  • Servis och keramik
  • Stekpannor och kastruller
  • Madrasser

Utöver grovavfall såsom ovanstående hämtar vi även farlig avfall. Ifall du har farligt avfall som ska hämtas får den totala vikten inte överskrida 18kg. Det viktigaste vid beställning är att via mail skriva ner exakt vad det är som ska hämtas och i vilken mängd. Den totala massan får inte överskrida 5 kubikmeter och farliga ämnen får inte överskrida 18kg.

Kontakta oss redan idag på via info@gastrikeavfallshantering.se !