Fastighetsdrift handlar i grunden om att maximera en byggnads livslängd genom att ha kontroll på vad som behöver underhållas. Genom att underhålla din fastighet slipper du också dyra överraskningar. De som kontinuerligt underhåller sina byggnader är alltid vinnarna.

Underhållsplanering

För att effektivt underhålla en byggnad är det smart att ha en underhållsplan. Vissa delar av en byggnad har kortare livstid än andra och behöver underhållas eller bytas ut mer kontinuerligt än andra. Några delar som kräver kontroll och planering är byte eller renoveringar av till exempel balkonger, fönster, tak, fasader, stammar, dörrar och gårdsbjälklag.

En underhållsplanering är ett viktigt verktyg för att du ska förstå vad som behöver göras med byggnaden och när det behöver göras. Det sparar dig både tid och pengar. En underhållsplan bör tas fram i intervall om ca 10 år.

Regelverk

Alla underhåll räknas som byggprojekt och då måste man ta hänsyn till lagar och regelverk. För vissa byggprojekt kommer det krävas bygglov eller olika typer av besiktningar. De kan vara väldigt krångliga om man inte redan har en vana kring detta.

Exempel på underhåll

  • Takomläggning
  • Fönsterrenovering
  • Gårdsrenovering
  • Gårdsbjälklag
  • Stambyte
  • Fasadrenovering
  • Installation av solpaneler och bergvärme
  • Yttre och inre underhålla
  • Fastighetsautomation
  • Installationstekniska åtgärder som tex VVS, el, m.m.