1. Hämtning av hushållsavfall

Enligt kommunala renhållningsansvaret skall alla hushåll ha ett abonnemang för avfallshämtning. Vi på Gästrike avfallshantering tar hand om dina avfall på smidigast sätt.

 

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning

Färgsortering

190 liter, varannan vecka

2 782 kr

370 liter, varannan vecka

4 709 kr

 

Fritidshus med separat hämtning och eget kärl

 

Avgift i kr/kärl och år vid enskild hämtning (190 L-kärl)

Färgsortering

Matavfallssortering

Osorterat

Tömning av kärl, varannan vecka under maj till september.

1 859 kr

1 859 kr

3 359 kr

Tömning av kärl, fem gånger under maj till september.

1 666 kr

1 666 kr

2 466 kr

Endast fast avgift (budningsavgift tillkommer)

1 472 kr

1 472 kr

1 472 kr

Budningsavgift (vid ”Endast fast avgift”)

75 kr

75 kr

220 kr

 

2. Priser för dig som har slamtömning

Ifall du har villa eller fritidshus och ej är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har du slamtömning. Nedanför presenteras priserna gällande slamtömning.

Bomkörning


Om vägen exempelvis inte är framkomlig eller brunnen är övertäck kommer du att få betala en bomavgift.

Bomavgift

350 kr

 

Slamavskiljare upp till 3m³

 

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare.

Ordinarie tömning enligt turlista.

1 079 kr

Tömning på områdets ordinarie tömningsdag*

1 211 kr

Tillägg för ytterligare slamavskiljare

538 kr

Tillägg per m³ brunnsvolym över 3 m³

380 kr

* Om du ringer före kl 10.00 på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå.

 

Sluten tank

 

Avgift i kr per tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.*

Upp till 3 m³

1 311 kr

 4 m³

1 524 kr

 5 m³

1 764 kr

 6 m³

2 045 kr

 7 m³

2 385 kr

Tillägg per m³ tankvolym över 7 m³

380 kr

Tillägg för ytterligare slamavskiljare, max 1,5 m³

 538 kr

* Om du ringer före kl 10.00 på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå.

 

Tömning av sluten tank Mälarstranden

 

Avgift i kr per tömning och tank upp till 5 m³.

Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning

 1 035 kr

Tillägg per m³ över 5 m³

 204 kr

 

Tillägg vid akut tömning

 

(gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr per tömning och slamavskiljare/sluten tank

Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning

394 kr

Akut tömning samma dag

985 kr

Beställning av akut hämtning samma dag måste ske före klockan 10.00.

 

Tillägg vid tömning på kundbokad bestämd dag eller tid

 

(gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr per tömningstillfälle

Tömning vid bokad dag eller tid

394 kr

 

Tillägg för tömning utom ordinarie arbetstid

 

Avgift i kr per tömningstillfälle

Tömning utom ordinarie arbetstid

2 628 kr

 

3. Priser för dig som har latrin

Vissa hushåll har latrin. Latrin är det system som förvarar avföring på ett hållbart, smart och enkelt sätt. Vi tömmer din latrinbehållare.

Året runt boende

 

Fast avgift i kr per år

 

Hämtning 1 ggr varannan vecka

5 720 kr

Hämtning 1 ggr var fjärde vecka

2 860 kr

 

 

 

Fritidshus

Avgift i kr/säsong och behållare från dass

 

 1. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, varannan vecka under maj till september, 10 hämtningar

4000 kr   

 2. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, var fjärde vecka under maj till september, 5 hämtningar

2000 kr

 3. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, varannan vecka under juni – augusti, 5 hämtningar

2000 kr

 4. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, varannan vecka i juli, 2 hämtningar

800 kr

 

 

 

Avgift i kr/säsong och behållare från väg

 

1. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under maj till september

3000kr

2. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, var fjärde vecka under maj till september

1500kr

3. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under juni till augusti

1500kr

4. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka i juli

600kr

 

 

 Extra avgifter latrin

Avgift i kr per kärl och hämtning

 

Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll

250 kr

Tillägg för extra kärl vid ordinarie hämtning

300 kr

Extra hämtning av kärl: inom 7 arbetsdagar från beställning

615 kr

Extra hämtning av kärl: samma dag som beställning

890 kr

Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl 10.00