Vi hämtar ditt hushållsavfall utanför din bostad regelbundet (ej under vissa röda dagar) i hela Gävleborgs län. Varje bostadsägare har ansvar över sitt avfall och att det behandlas av olika avfallstjänster för att hålla rent. En förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt arbete är att avfallet är lättillgängligt, dvs att det finns tillräckligt med utrymme för våra bilar att plocka upp det utan att eventuella skador uppstår. Fria ytan runt omkring ditt kärl ska vara ungefär 0,6 meter runt omkring i alla riktningar och ca 4,5 meter ovanför. Vid dåligt underlag såsom is skall det vara sandat och vid snö ska det vara skottat. Glöm inte att låta kärlet stå ute i god tid och flytta inte på kärlet förrän det står tomt.

Ifall du som bostadsägare följer visar hänsyn till dessa krav får du inte bara regelbunden hämtning utav ditt hushållsavfall utan du bidrar även till en bättre miljö där ditt avfall används till goda syften.